Nhập Trường

Nhập Trường

Lượt xem:

Đúng 8h 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Vĩnh Thuận kí quyết định về việc sáp nhập điểm tập trung trường THCS Tân Thuận 2 và trường TH&THCS Tân Thuận 1 thành trường TH&THCS Tân Thuận 1, điểm lẻ của trường THCS Tân Thuận 2 và trường TH Tân Thuận 3 thành trường TH&THCS Tân Thuận 2. Đến dự có đ/c Mến-P Phòng Nội Vụ... ...