Nhập Trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đúng 8h 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Vĩnh Thuận kí quyết định về việc sáp nhập điểm tập trung trường THCS Tân Thuận 2 và trường TH&THCS Tân Thuận 1 thành trường TH&THCS Tân Thuận 1, điểm lẻ của trường THCS Tân Thuận 2 và trường TH Tân Thuận 3 thành trường TH&THCS Tân Thuận 2. Đến dự có đ/c Mến-P Phòng Nội Vụ huyện Vĩnh Thuận, đ/c Tùng-Chuyên viên Phòng Giáo Dục huyện Vĩnh Thuận, BGH trường THCS Tân Thuận 2, BGH trường TH&THCS Tân Thuận 1 cùng tập thể CB-GV trường THCS Tân Thuận 2.

Đ/c Tùng trao quyết định sáp nhập trường THCS Tân Thuận 2 và TH&THCS Tân Thuận 1 cho đ/c Trần Văn Mến-P.HT trường TH&THCS Tân Thuận 1. Quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày 25/06/2020.

Cùng thời điểm, đ/c Mến-P.Phòng Nội Vụ trao quyết định bổ nhiệm Hiệu Trưởng trường TH&THCS Tân Thuận 1 cho đ/c Bé. Quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày 25/06/2020.