Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh

Lượt xem:

Thông báo tuyển sinh lớp 10 Trường Huỳnh Mẫn Đạt_. Cấu trúc đề_ ...
Công văn 826-SGD

Công văn 826-SGD

Lượt xem:

CV số 826/SGD v/v đi học lại_ ...
Công văn số 367/SGDĐT-VP

Công văn số 367/SGDĐT-VP

Lượt xem:

Công văn số 367 SGDĐT-VP_ ...
HD sử dụng ViettelStudy

HD sử dụng ViettelStudy

Lượt xem:

HD tự học_ ...
Công văn HD học tại nhà

Công văn HD học tại nhà

Lượt xem:

CV số 196/SGDĐT_ ...
THƯ CHỦ TỊCH NƯỚC

THƯ CHỦ TỊCH NƯỚC

Lượt xem:

Thư Chủ Tịch Nước nhân ngày khai giảng năm học mới_ ...
KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020

KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

QĐ số 1426/QĐ-UBND tỉnh_ ...
TT SỐ 32/BGD&ĐT

TT SỐ 32/BGD&ĐT

Lượt xem:

TT 32/BGD&ĐT_ ...
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học... ...