TIN TỨC CÁC BÁO

Tin tức giáo dục

HUYỆN VĨNH THUẬN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN BIÊN TẬP VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

HUYỆN VĨNH THUẬN TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN BIÊN TẬP VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Vào lúc 7h30ph ngày 04/07/2017 Ban Tuyên Giáo huyện Vĩnh Thuận tổ chức khai giảng lớp “TẬP HUẤN BIÊN TẬP VIÊN CỘNG TÁC VIÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ” tại Trung Tâm chính trị huyện Vĩnh Thuận. Lớp tập...

Tin tức

Công văn số 1575/UBND tỉnh Kiên Giang

Công văn số 1575/UBND tỉnh Kiên Giang

Công văn số 1575/UBND tỉnh Kiên Giang (V/v ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019_Xem