HỘI NGHỊ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Lượt xem:

Đọc bài viết

HỘI NGHỊ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện theo hướng dẫn số 55 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuân. Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 09 năm 2019, Trường THCS Tân Thuận 2 tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020 với sự tham dự của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Đồng chí Phạm Văn Bé – Hiệu trưởng nhà trường thông qua các văn bản, báo cáo và phương hướng kế hoạch năm học 2019-2020.
Tiếp theo chương trình BCH Công đoàn cơ sở thông qua các văn bản, báo cáo, phát động phong trào thi đua. Cán bộ, công chức, viên chức dự Hội nghị thảo luận các văn bản, báo cáo, đề xuất, kiến nghị.

Sau 1 buổi làm việc, Hội nghị cán bô, công chức, viên chức hoàn thành tốt đẹp. Tập thể cán bộ giáo viên trường THCS Tân Thuận 2 quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.(dt)